สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ
ประกาศเมื่อ 2024-06-10 10:49:46น.
จำนวนผู้เข้าชม : 21 คน

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวรัตนา ผเด็จพล นางสาวปิยะกานต์ สุวรรณวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุน การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ“ ร่วมกับ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ