จากรูป

ถ้าเรานำโครงสแตนเลสหลายรูปแบบ (กลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ดาว)

จุ่มในฟองสบู่และยกขึ้น ท่านคิดว่าจะได้ลูกโป่งที่มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด ?

 

เชิญใส่คำตอบครับ