จากรูป ถ้าเราจะตัดขวดให้ขาด ในขวดจะต้องใส่น้ำอะไรและเชือกที่พันอยู่จะต้องชุบน้ำยาอะไร ?

 

เชิญใส่คำตอบครับ