สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จองคิวเข้าเยียมชมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 6 เดือน กันยายน ปี 2565
มีการจองคิว 1 รายการ
วันนี้มีผู้จอง จำนวน 300 คน

ลำดับที่ชื่อผู้จองหน่วยงานจังหวัดจำนวนผู้เข้าชม
1นายนพดล มีบำรุงรัชตวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์300