ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับคณะผู้บริหาร กศน.จังหวัดพิจิตร
พิธีถวายพระราชทานปริญญาเอกกิตติมศักดิ์แด่พระเทพสิทธิวิมลวัดคลองวาฬ
พิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
การจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานถนนและชุมชนไร้ถังขยะ
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดโลกใต้ทะเลกับน้องๆเยาวชนบางสะพาน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "บุคลิกภาพ มารยาท และภาษาไทย ปี 2560
ผอ.อวท.เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
ค่ายวิทย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จ.ระนอง
หว้ากอจุดประกายวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายวิทย์
ค่ายหว้ากอจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน
ค่ายวิทย์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนิบงชนูปถัมภ์ จ.ยะลา
เรียนรู้ชาวค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น
อนุบาลเทศบาลปราณบุรีสนุกสนานดูปลาหว้ากอ
รร.บ้านหนองอีเห็น จ.กาญจนบุรี 50 คนเพลิดเพลินดูปลาหว้ากอ
>> View All