ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
เปิดเผยราคากลางและจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประกาศ เรื่องการตกลงราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ(รสบัส)ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การก่อสร้างลานจอดรถ(รสบัส)ภายในอุทยานฯ หว้ากอ
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 3 ) ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประชุมคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE โรงเรียนบ้านย่คั่นกะได
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
โครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE โรงเรียนบ้านหนองกก
ต้อนรับคณะ พล.อ.อ.ม.ร.ว ศิริพงษ์ ทองใหญ่และคณะ
โครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์อำเภอปะทิว
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
น้องนักเรียนจากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตากศึกษาฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายวิทย์หว้ากอ
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จ.นนทบุรี ทำกิจกรรมดูนกที่หว้ากอ
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช เข้าค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี ศึกษาฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนบ้านโล๊ะหาร จ.พัทลุง ร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้นกและแมลง
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง ศึกษาฐานการเรียนรู้อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ
>> View All