ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ประกาศ เรื่องการตกลงราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ(รสบัส)ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การก่อสร้างลานจอดรถ(รสบัส)ภายในอุทยานฯ หว้ากอ
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 3 ) ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
อุทยานฯ หว้ากอ งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อเด็ก สุดประทับใจ
อุทยานฯ หว้ากอ ประชุมส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2560
อุทยานฯ หว้ากอ เร่งซ่อมแซมปัญหาจากฝนตกหนัก
อุทยานฯ หว้ากอ เฝ้าระวังน้ำท่วมรอบสอง
อุทยานฯ หว้ากอ น้ำท่วมระอ่วมหนักพัดต้นไม้หักโค่นถนนพังยับ
กิจกรรมทำความดีและร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จ.เพชรบุรี
คณะจากโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จ.ชุมพร เยี่ยมชมอุทยานฯ หว้ากอ
อุทยานฯหว้ากอรับมอบนิทรรศนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) การความตระหนักรู้ด้านพลังงาน
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
น้องนักเรียนจากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตากศึกษาฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายวิทย์หว้ากอ
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จ.นนทบุรี ทำกิจกรรมดูนกที่หว้ากอ
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช เข้าค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี ศึกษาฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนบ้านโล๊ะหาร จ.พัทลุง ร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้นกและแมลง
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง ศึกษาฐานการเรียนรู้อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ
>> View All