ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
สุริยุปราคาคู่ผืนฟ้า รอยแห่งพระปรีชาคู่บ้านหว้ากอคืนสุดท้าย
แข่งขันกินจุงานสัปดาห์วิทย์หว้ากอ
การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำสัปดาห์วิทย์หว้ากอ
กิจกรรมดาราศาสตร์ตั้งกล้องดูดาวงานสัปดาห์วิทย์แห่งชาติ
สุริยุปราคาคู่ผืนฟ้า รอยแห่งพระปรีชาคู่บ้านหว้ากอคืนที่สอง
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4
สุริยุปราคาคู่ผืนฟ้า รอยแห่งพระปรีชาคู่บ้านหว้ากอ
อวท.จัดประชุมประจำเดือนเตรียมพร้อมรับงานสัปดาห์วิทย์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
อนุบาลวัดอ่างทอง เรียนรู้ ดูปลา หว้ากอ
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ค่ายวิทย์มัธยมนพคุณ
หว้ากอจัดค่ายวิทย์กัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลา
กลุ่มโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาเทศบาลตำบลหลักห้าเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
น้องๆร.ร.วัดเขาแดง จ.พัทลุงสนุกสนานได้ความรู้กับค่ายวิทย์หว้ากอ
ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร เข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
บรรยากาศชาวค่ายวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา
หว้ากอต้อนรับชาวค่ายปลาทูคะนองถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม
อวท.จัดค่ายวิทย์ร.ร.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ค่ายวิทย์ร.ร.ราชวินิต มัธยม จ.กรุงเทพมหานคร 2-4 มี.ค.57
>> View All