ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
กระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล
กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเยี่ยมชมหว้ากอ
หว้ากอให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโรงเรียนสาธุกรารวิทยาประจวบฯ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ จังหวัดน่านศึกษาฐานการเรียนรู้ อุทยานฯ หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ ปล่อยสัตว์น้ำเนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก
อุทยานฯ หว้ากอ รับคณะจากโรงเรียนธาราบรรพต จังหวัดน่าน
ชาวหว้ากอร่วมโครงการนุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัดหรือปฎิบัติงาน
การเดินทางคือการเรียนรู้หว้ากอรับคณะบ้านหนองคร้า
ประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนี
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :