ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
โครงการ"อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Stem education"
นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารสื่อสารศึกษาดูงานหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานฯ หว้ากอ จัดอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๕ ครบรอบ ๙๕ ปี
ศ. เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ - ม.ร.ว. พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ
เลขาธิการ กศน. และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา
my dear loser ตอน รักไม่เอาถ่าน ยกกองถ่ายเข้าถ่ายทำซีรีย์ โดยใช้ Location อุทยานฯ หว้ากอ
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี ดูดาว ณ ค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุสาคร
อัตตรักียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาสเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
กิจกรรมชาวค่ายเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมชาวค่ายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง
น้องนักเรียนจากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตากศึกษาฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายวิทย์หว้ากอ
>> View All