ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
เลขาธิการ กศน. และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา
my dear loser ตอน รักไม่เอาถ่าน ยกกองถ่ายเข้าถ่ายทำซีรีย์ โดยใช้ Location อุทยานฯ หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ เปิดประมูลขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2560
Star Party ชมดาวและเดือน "ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก 2560" Jupiter Opposition 2017
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการลดใช้พลังงานขอภาครัฐ ปีงบประมาณ2560
การสัมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2560
อุทยานฯ หว้ากอ ถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท(รุ่นที่ 2)
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี ดูดาว ณ ค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุสาคร
อัตตรักียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาสเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
กิจกรรมชาวค่ายเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมชาวค่ายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง
น้องนักเรียนจากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตากศึกษาฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายวิทย์หว้ากอ
>> View All