ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
อนุบาลวัดอ่างทอง เรียนรู้ ดูปลา หว้ากอ
ท่องเที่ยว เรียนรู้ ค่ายวิทย์มัธยมนพคุณ
หว้ากอจัดค่ายวิทย์กัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลา
กลุ่มโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาเทศบาลตำบลหลักห้าเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
น้องๆร.ร.วัดเขาแดง จ.พัทลุงสนุกสนานได้ความรู้กับค่ายวิทย์หว้ากอ
ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร เข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
บรรยากาศชาวค่ายวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา
หว้ากอต้อนรับชาวค่ายปลาทูคะนองถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม
อวท.จัดค่ายวิทย์ร.ร.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ค่ายวิทย์ร.ร.ราชวินิต มัธยม จ.กรุงเทพมหานคร 2-4 มี.ค.57
>> View All