สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสต
จำนวนผู้เข้าชม : 1574 คนวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมค่ายหว้ากอ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์โดยได้รับความรู้จากวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ และได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์