ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
แนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายการเรียนนอกรั้ว ช่อง ETV ตอนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
รายการเรียนนอกรั้ว ช่อง ETV ตอนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2
รายการบีโฟร์ยู ช่อง PSI พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ