สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมดูดาวให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม : 1503 คนคืนวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ หอดูดาวอาคารฟากฟ้า อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมดูดาวให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ภายในค่ายฯผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เพื่อนๆ รวมถึงฝึกการสังเกตการณ์และถ่ายภาพทางดาราศาสตร์จาก ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดาราสตร์และอวกาศต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์