สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มโลกใต้น้ำ
จำนวนผู้เข้าชม : 1480 คนเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มโลกใต้น้ำให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยาวนานภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์