สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมดูนกยามเช้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม : 1407 คนเช้าวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณค่ายหว้ากอ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมดูนกยามเช้า ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ค่ายหว้ากอ 1 เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว ฝึกทักษะการสังเกตลักษณะของนก ปลูกฝังความรักธรรมชาติ และการทำตัวให้เข้ากับธรรมชาติ โดยมีทีมงานวิทยากรกิจกรรมดูนก อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คอยแนะนำทักษะให้ความรู้ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์