สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ประกาศเมื่อ 2023-11-20 15:24:46น.
จำนวนผู้เข้าชม : 101 คน

 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายบุคลากรกลุ่มส่งเสริมแลับริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 259 คน ณ อาคารฟากฟ้า หว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์