สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สำรวจพื้นที่พระราชทาน เพื่อจัดสรรงบประมาณพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2024-06-11 15:29:39น.
จำนวนผู้เข้าชม : 14 คน

 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายทศพล หอมแม้น นางสาวอภิญญา โชติอุทยางกูร พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับคณะบริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องมุกประดิษฐ์ และเข้าสำรวจโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ เพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาต่อไป