สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียนค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมอาหาร)

จำนวนคน ค่ากิจกรรม ค่ากิจกรรมเฉลี่ยคนละ ค่าที่พัก/วัสดุ คนละ (บาท)
30-39 15,620 521 240 761
40-49 15,620 391 240 631
50-59 15,620 312 240 552
60-69 15,620 260 240 500
70-79 15,620 223 240 463
80-89 15,620 195 240 435
90-99 15,620 174 240 414
100-109 15,620 156 240 396
110-119 15,620 142 240 382
120-129 15,620 130 240 370
130-139 15,620 120 240 360
140-149 15,620 112 240 352
150 15,620 104 240 344

 

 

หมายเหตุ ** สำหรับค่าใช้จ่ายที่แจ้ง เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่รวมค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนดเป็นค่าลงทะเบียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (ค่าที่พัก/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ) โดยอัตรานี้ไม่รวมค่าอาหาร
สำหรับค่าอาหารนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนมื้อตามโปรแกรมที่ท่านได้เลือกโดยคิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ที่มื้อละ 45 บาท(เป็นอาหารถาดหลุม) มีกับข้าวให้ 2 อย่าง และขนมหรือผลไม้
สำหรับอาหารอิสลาม มีกับข้าวให้ 2 อย่าง และขนมหรือผลไม้เพิ่ม คิดค่าใช้จ่ายมื้อละ 55 บาท

แบบแจ้งรายละเอียดการสั่งอาหารค่าย(พุทธ)

แบบแจ้งรายละเอียดการสั่งอาหารค่าย(อิสลาม)

คลิ๊กเพื่อดูรายการอาหารอิสลาม

 

 

สำหรับครูและอาจารย์ คิดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 270 บาท ไม่รวมอาหาร (ค่าอาหารเหมือนนักเรียน)

  สนใจจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานการตลาด 032-661104 ต่อ 15 หรือ 18
  หมายเหตุ : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)