สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จองคิวเข้าเยียมชมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 1 เดือน กันยายน ปี 2565
มีการจองคิว 2 รายการ
วันนี้มีผู้จอง จำนวน 14 คน

ลำดับที่ชื่อผู้จองหน่วยงานจังหวัดจำนวนผู้เข้าชม
1นางสาวจริยา สงวนศิลป์-ประจวบคีรีขันธ์7
2นางสาวจริยา สงวนศิลป์-ประจวบคีรีขันธ์7