สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จองคิวเข้าเยียมชมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 5 เดือน กันยายน ปี 2565
มีการจองคิว 1 รายการ
วันนี้มีผู้จอง จำนวน 41 คน

ลำดับที่ชื่อผู้จองหน่วยงานจังหวัดจำนวนผู้เข้าชม
1นางสาวพรวิจิต ปิ่นประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไร่ใหม่ประจวบคีรีขันธ์41