สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
จองคิวเข้าเยียมชมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 7 เดือน กันยายน ปี 2565
มีการจองคิว 3 รายการ
วันนี้มีผู้จอง จำนวน 130 คน

ลำดับที่ชื่อผู้จองหน่วยงานจังหวัดจำนวนผู้เข้าชม
1สุดา คล่องดีโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ชุมพร45
2นายจิตต์พงษ์ หนูบำรุงโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ชุมพร40
3สุดา คล่องดีโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ชุมพร45