การประมูลจำหน่ายมะพร้าว
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่อง "การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับเลือกสรร ครั้งที่ 2
การจ้างปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการฐานคมนาคมและขนส่ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครงาน ปี 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2561
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลดวลจุดโทษ หว้ากอคัพ ครั้งที่ 3 งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครับรอบ 150 ปี วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ราคากลางและคำนวณราคาจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
แก้ไขงาน 150 ปี
กิจกรรม Day camp
รับสมัครกิจกรรมค่ายครอบครัว รุ่นที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ค่ายครอบครัว 2561
ประกาศรับสมัครงาน 270361
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2561
1 2 3 4 ... ถัดไป »