สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา เข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1017 คนนักเรียนจากโรงเรียนทวีรัตน์ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ ในการร่วมทำกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / งานกิจกรรมค่าย