สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ชาวใต้
จำนวนผู้เข้าชม : 851 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในกิจกรรมได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / งานกิจกรรมค่าย