สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จ.นครปฐม
จำนวนผู้เข้าชม : 813 คนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน โดยนักเรียนได้เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมาย เช่น ฐานเมืองเด็ก ฐานธรรมชาติศึกษา ฐานฝากฟ้า ณ หว้ากอ ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และร่วมกิจกรรมดูดาว กิจกรรมดูนกเป็นต้นภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / งานกิจกรรมค่าย