สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ทดลองของจริง ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน กับค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 758 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส โดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองของจริง ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม ไม่มีเบื่อ เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของน้องๆ ฝึกทักษะ แนวความคิด สามัคคี น้องๆ กล้าแสดงออก ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่  15 - 17 ตุลาคม 2560ภาพ / ข่าว งานกิจกรรมค่าย