สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน ด้วยภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์
จำนวนผู้เข้าชม : 747 คนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สสวท. และโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาภาพ / ข่าว โดยส่วนส่งเสริมและบริการ