สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 บ้านหนองยิงหมี
จำนวนผู้เข้าชม : 963 คนวันนี้ (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้จัดกิจกรรมภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่