สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
จำนวนผู้เข้าชม : 832 คนวันนี้ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรีภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่