สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รร.จงฮั้ว จ.สุราษฏร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 865 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนงฮั้ว จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระหว่าวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่