สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รร.ดาราสมุทร ภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 853 คนโรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 120 คน เข้ารว่มกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ 2  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่