ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรร.นิคมพัฒนาผัง จ.สตูล
จำนวนผู้เข้าชม : 175 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง จังหวัดสตูล จำนวน 120 คน ณ ค่ายหว้ากอ 2 ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่