สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม ร่วมค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 916 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่