สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รร.บ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1172 คนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2560


ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่