สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.ร่วมกับรร.สาธิตราชภัฏเทพสตรี จ.สระบุรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 889 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรี จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่