ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
“กลางคืนดูดาว ตอนเช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลาที่หว้ากอ”
จำนวนผู้เข้าชม : 159 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัดคลองแห  จังหวัดสงขลา โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ตามสโลแกนที่ว่า “กลางคืนดูดาว ตอนเช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลาที่หว้ากอ”ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่