สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตจัดค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1129 คนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติทดลอง เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่