สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนวัดโลกา จังหวัดสงขลา
จำนวนผู้เข้าชม : 1020 คน
โรงเรียนวัดโลกา จังหวัดสงขลา นำนักเรียนจำนวน 51 คน ครู 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายหว้ากอ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 5 -7 ธันวาคม 2561 สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติทดลอง เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

.

ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์