สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
นักเรียนจากค่าย กศน. อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมส่องกล้องมองดูนก
จำนวนผู้เข้าชม : 880 คนเช้าวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 62 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณค่ายหว้ากอ นักเรียนจากค่าย กศน. อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมส่องกล้องมองดูนก โดยมีวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ บรรยายให้ความรู้ วร้างความสนุกสนานและได้ความรู้เป็นอย่างดีภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์