ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อวท.แหล่งเรียนรู้สู่เยาวชนไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 851 คนน้องๆจากโรงเรียนวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้และทำกิจกรรมชาวค่าย ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ ณ ค่ายหว้ากอ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / โดย ศุภากานต์ ใจเดช

ข่าว / โดย วรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2