ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อวท.รับชาวค่ายถารวรานุกูล
จำนวนผู้เข้าชม : 1227 คนร.ร.ถารวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม จำนวน 140 คน ร่วมศึกษากิจกกรรมดูนกยามเช้า อย่างสนุกสนาน ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2