ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเมื่อ 2018-01-25 14:45:37น.
จำนวนผู้เข้าชม : 167 คน

วันนี้ (วันที่ 25 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวปดินันท์  สดีวงศ์  รองเลขาธิการ กศน.โดยมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่