ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ผอ.อวท.กล่าวเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเมื่อ 2018-02-19 10:47:14น.
จำนวนผู้เข้าชม : 188 คน

นายเบญจพล  พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ค่ายหว้ากอ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่