ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีปิดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอ
ประกาศเมื่อ 2018-04-11 14:00:44น.
จำนวนผู้เข้าชม : 117 คนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ค่ายหว้ากอ 1 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(ชุมชนไร้ถังขยะ) ในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดย วราแพใหญ่