ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
พิธีเปิดกิจกรรมการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ประกาศเมื่อ 2018-04-26 13:46:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 110 คนเช้าวันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนวลจันทร์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการ
“วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 2 เมษายน 2561
ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่