ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561
ประกาศเมื่อ 2018-07-10 10:18:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 109 คน


 

วันนี้(วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยระเบียบวาระในที่ประชุมประธานได้ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่