ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2018-08-22 08:55:18น.
จำนวนผู้เข้าชม : 165 คนฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก การจัดงานดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขยายโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศ และเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิด สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่