ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สนุกสนาน ได้ความรู้ ควบคู่ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ประกาศเมื่อ 2018-11-14 10:09:44น.
จำนวนผู้เข้าชม : 100 คน


 

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมนิทรรศการเครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ และฉายภาพยนตร์เนื่องในเทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ตำบล ปากแพรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างความรู้ ความสนุกสนาน ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างมากภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่