ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปี 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
ประกาศเมื่อ 2018-11-19 09:33:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 100 คนวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาววิเลขา ลีสุวรรณณ์ และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบภาพ / ข่าว โดย วรา แพใหญ่