ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ ทำ MOU ทุกหน่วยงานลดขยะ
ประกาศเมื่อ 2018-12-06 09:40:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 119 คนเมื่อ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านจัดการการศึกษาและวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด รวม ๓๔ หน่วยงาน ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์และการตลาด