ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2561
ประกาศเมื่อ 2018-12-06 09:51:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 74 คน


ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยช่วงแรกได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ผู้บริหารหน่วยงานถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร 10 ไตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชจริยาวัตรอันงดงามมายึดเหนี่ยวประพฤติปฏิบัติเป็นมงคลแก่ชีวิต ตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยสืบไป เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 50 รูป หลังจากนั้น ได้พร้อมกันที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ร่วมกันประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชน ทยอยเข้าถวายพานพุ่มราชสักการะ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี พร้อมนำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชนถวายบังคม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์

ภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์