ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอ ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดอบรมสำนักงานไร้ถังขยะ รุ่นที่ 3
ประกาศเมื่อ 2018-12-13 14:04:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 77 คนวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 8:30 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมสำนักงานไร้ถังขยะ รุ่นที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการภายในจังหวัด จำนวน 48 ท่าน เข้ามาจัดกิจกรรมภายในอุทยานฯ หว้ากอ นอกจากนั่นคณะผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีการเข้าศึกษาดูงานด้านสำนักงานไร้ถังของอุทยานฯ หว้ากอ อีกด้วยภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์