ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมส่วนอำนวยการ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศเมื่อ 2020-01-07 13:54:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 136 คนเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสินรัตน์ แก้วนิยม หัวหน้าส่วนอำนวยการเป็นประธานการประชุมภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์