สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
"เกี่ยว เถิดนะแม่เกี่ยว" หว้ากอรวมใจ.....ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่
ประกาศเมื่อ 2023-05-11 11:57:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 104 คน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ อวท. ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ณ พื้นที่ พระราชทาน 6 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินพระราชทาน เพื่อสาธิตเกษตรธรรมชาติ บนพื้นฐานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และจะนำข้าวสารมาแจกประชาชน และหน่วยงานราชการต่อไป