สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คุณหญิงจิตตระการ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ชมสัตว์น้ำหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-05-12 13:17:47น.
จำนวนผู้เข้าชม : 149 คน

 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางวนิดา พิมอุบลรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายข้าราชการ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับ คุณหญิงจิตตระการ ทองใหญ่ ณ อยุธยา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ